Author Topic: PASUL 2: DEPUNERE DOSAR LA VIENA + INTERVIU---> C.S.Q.-ul  (Read 48873 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Emigrare QC

  • Sr. Member
  • ****
  • Location: Montréal
  • Posts: 3.233
PASUL 2: DEPUNERE DOSAR LA VIENA + INTERVIU---> C.S.Q.-ul
« on: Sunday 04 April 2004, 20:19:29 »
Felicitări ! Dacă aţi ajuns până aici înseamnă că rezultatul evaluării a fost unul pozitiv. De acum trecem la demersuri oficiale.

Chiar dacă pe parcursul acestei etape vom repeta unele lucruri deja spuse în Pasul 1, o vom face doar pentru a ne convinge că aţi înteles bine tot procesul de emigrare şi importanţa demersului dvs.

Quote
Notă !
Pentru a fi selecţionat ca emigrant în categoria « Travailleur permanent » trebuie să faceţi dovada unei şcolarizări corespunzătoare şi a unor competenţe profesionale ce vor facilita integrarea dvs în muncă. Alţi factori, cum ar fi : cunostinţele de limbă, vârsta, evaluarea soţului/soţiei/concubinului sau existenţa copiilor sunt deasemenea la fel de importanţi.

Quote
Important !
Este foarte important să stiţi că toate cererile trimise către Immigration Quebec sunt tratate după aceleaşi criterii. Nu există nici o formula de tratament prioritar al dosarului, chiar dacă acesta este trimis prin intermediul unui consilier în materie de emigrare.

Formularul DCS poate fi descărcat în format pdf de la adresa :http://www.quebec.ro/forum/formulare-emigrare-quebec/demande-de-certificat-de-selection-(dcs)/
Completaţi acest formular urmând descrierile ce sunt deja incluse.

Daca soţul/soţia/concubinul vă însoţesc, ei trebuie deasemenea să completeze un DCS. Soţul sau soţia care vă insoţesc vor trebui să completeze acest formular folosind numele de familie avut la naştere.
Acest formular, după completare, împreună cu următoarele acte şi taxele aferente vor constitui dosarul dvs pentru cererea de certficat de selecţie. Acest dosar, după completare, va trebui expediat la biroul ce se ocupă de tratarea cererilor de emigrare pentru ţara noastra şi pentru Republica Moldova, biroul de la Viena.

Adresa
Bureau d'immigration du Québec
a/s de l'Ambassade du Canada
Laurenzerberg 2
Bürocenter Stiege 2, 2.OG
A-1010 Vienne
AUTRICHE
Telefon : (43.1) 53138.3005
Fax : (43.1) 53138.3443
Email : Formular de contact online sau  biq.vienne@micc.gouv.qc.ca

Nu uitaţi să menţionaţi adresa dvs poştală în cazul utilizării email-ului.
Program
Luni - Vineri de la 8 h 30 la 12 h 30 si de la  13 h 30 la 15 h 30.
COMPLETAREA DCS-ului:

DCS-ul se completează de către aplicantul principal şi de către aplicantul secundar!
Pentru persoanele căsătorite sau care trăiesc în concubinaj (conjoint de fait) se completează în 2 exemplare şi Annexe-Declaration des epoux ou conjoints de fait. Acest formular se descarcă APASÂND AICI


Alte formulare ce trebuiesc completate :
1. Contrat relatif à la capacité d'autonomie financière LINK

2. Enfant à charge de 18 ans et plus – pentru fiecare copil în vârstă de 18 ani sau mai mult LINK

3. În cazul aplicanţilor care au meserii pentru care există Ordine Profesionale va trebui completat şi formularul Déclaration d'un candidat exerçant une profession régie par un ordre professionnel .
Pentru a verifica dacă meseria dvs aparţine unui ordin profesional vă rog faceţi CLICK AICI

4. În cazul medicilor se completează Declaration de medecin diplome a  l'etranger.
Acest formular se descarcă APASÂND AICI

5. În cazul profesorilor, educatoarelor sau învăţătorilor se completează Déclaration d'un candidat exerçant la profession d'instituteur ou d'enseignant aux niveaux primaire et secondaire.


6. Acte speciale :
a. În cazul persoanelor divorţate care doresc să emigreze împreună cu unul sau mai mulţi copii este nevoie de o declaraţie de la fostul soţ/fosta soţie precum că nu se opune emigrării copiilor minori! Dacă această declaraţie nu se poate obţine atunci este imposibil ca minorul/minorii să emigreze. Această declaratie este necesară şi pe parcursul procesului de emigrare dar şi în momentul în care părăsiţi ţara împreună cu unul sau mai mulţi copii minori. Vă recomand să aveţi 2-3 exemplare din această declaraţie pentru că vă vor fi necesare la ambele dosare!
b. În cazul persoanelor divorţate care plătesc pensie alimentară copiilor minori sau majori care urmează o formă de învaţământ până la 26 de ani e necesară o declaraţie din care să rezulte că cel care emigrează şi-a achitat în avans obligaţiile financiare.

Exemple ale acestor declaraţii puteţi găsi mai jos in aceasta pagina.
MARE ATENŢIE LA NIVELUL DE LIMBĂ FRANCEZĂ !
Înainte de a completa rubrica care atestă nivelul dvs. de limbă franceză, vă rog sa studiaţi cu atenţie Tabelul de Autoevaluare pe care l-aţi mai studiat şi când v-aţi făcut Autoevaluarea.


Quote
IMPORTANT:
Actele în limba română trebuie traduse în franceză sau engleză de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. Traducerile actelor NU se legalizează! A

Actele în limba română trebuie xeroxate şi acele fotocopii vor fi legalizate de către un notar. Nu trimiteţi doar copii xerox ale actelor pentru că nu au nici o valoare!

 Actele care demonstrează studiile Dv. sunt:

1. diploma de bacalaureat (plus foaia matricolă doar pentru cei care nu au studii superioare)

2. certificat de calificare într-o meserie pentru absolvenţii de liceu industrial care au primit o asemenea hârtie (de obicei acest certificat a fost eliberat în acelaşi timp cu diploma de bacalaureat)

3. diploma de facultate şi foaia matricola

4. diploma de master/doctorat (daca e cazul)

5. alte diplome şi certificate care arată calificarea dvs într-un anumit domeniu (cursuri de calculatoare, de secretariat, de limbi străine etc.)


Actele care demonstrează situaţia dvs financiară:

1. extras de cont bancar (nu mai vechi de 10 zile, se trimite în original şi nelegalizat; puteţi anexa şi o traducere autorizată a acestui extras de cont; asupra acestui aspect părerile sunt împărţite: unii au ataşat traducere...alţii nu. De asemenea, nu uitaţi ca înainte de interviu să mai scoateţi un extras de cont si să faceţi o traducere autorizată a acestuia! Copia xerox legalizată nu este necesară pentru că vă puteţi lipsi de original. Obtineţi oricând doriţi unul de la bancă)

sau

2. act de proprietate al unui apartament care a fost obţinut prin vânzare-cumpărare sau donaţie si al cărui proprietar este aplicantul principal sau aplicantul secundar. Apartamentul va trebui evaluat de către un evaluator autorizat ANEVAR.
Evaluarea va fi tradusă şi va fi facută şi o copie xerox legalizată dupa varianta în română a evaluării. Această evaluare va însoţi traducerea şi copia xerox legalizată a contractului de proprietate!
De asemenea veţi prezenta şi extras de carte funciară sau certificat fiscal împreună cu traducerea notarială!

Actele care demonstrează experienţa Dv. în câmpul muncii:

1. Cartea de muncă

şi/sau

2. Adeverinţe eliberate de firma la care aţi lucrat sau lucraţi. Aceste adeverinţe trebuie să aibă antetul firmei, numere de telefon, semnătura în clar a conducătorului unităţii şi trebuie să fie vizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă.

3. În unele cazuri au fost acceptate şi contractele de muncă pe perioadă determinată care au suplinit lipsa adeverinţelor!

Alte acte:

1. certificat de naştere (de preferinţa cele de model nou care nu mai trebuie traduse pentru că sunt in franceză&engleză; ele vor fi doar xeroxate şi legalizate)

2. certificat de căsătorie (dacă este cazul)

3. alte acte pe care le consideraţi necesare pentru a explica anumite schimbări în statului dvs: hotarâri de divorţ, de înfiere etc.

4. copie xerox nelegalizată a paginii din paşaport care conţine datele principale de identificare

5. fotografie tip paşaport (câte una pentru fiecare membru al familiei); pe spatele foto se scriu numele, prenumele si data naşterii; NU le lipiţi ci vă recomand să le puneţi într-un mic plic pe care îl introduceţi în marele plic care va pleca la Viena.
TAXELE PENTRU DCS:
Pentru ca Ambasada din Viena să vă proceseze dosarul trebuie să plătiţi 750 CAD pentru aplicantul principal şi câte 156 CAD pentru fiecare însoţitor al aplicantului principal (soţ/soţie, copii). (tarife valabile din 1 aprilie 2012)

Dacă achitaţi taxele prin VIRAMENT BANCAR atunci plata se face  fără speze pentru beneficiar, adică dvs. plătiţi şi comisionul băncii pentru ca în contul Ambasadei din Viena să ajungă suma întreagă şi nu fracţionată!

Detalii despre modul de plată, contul în care trebuie viraţi banii se găsesc la adresa pe care o puteţi accesa APASÂND AICI
Plata cea mai ieftină se face prin CEC BANCAR în dolari canadieni! Nu trebuie decît să sunaţi la bănci şi să întrebaţi care dintre ele au cecuri bancare în dolari canadieni. După aceea, la banca unde aţi găsit cecuri va trebui să completaţi un formular în care veţi menţiona că cecul este pentru Gouvernement du Quebec. Acest cec se pune în plicul ce conţine toate documentele voastre.
De la Ambasada din Viena veţi primi două scrisori: Prima scrisoare este invitaţia formală (vi se mulţumeşte pentru banii depuşi şi sunteţi anunţaţi că dosarul dvs va fi studiat) şi a doua scrisoare conţine invitaţia fermă la interviu (se precizează data, locul şi ora la care va avea loc interviul).

Puteti vedea cum arata cele doua scrisorimai jos in pagina.
În cazul în care din dosarul dvs lipsesc unele acte, veţi fi inştiinţaţi în scris de aceasta şi veţi avea la dispoziţie 60 de zile pentru a-l completa. În cazul în care în 60 de zile nu veţi completa dosarul, cererea dvs va fi respinsă.

Pentru a cunoaşte care este termenul de procesare al cererii dvs puteţi consulta site-ul oficial al ministerului emigrării AICI
Pentru trimiterea plicului puteţi folosi serviciile Poştei Române (serviciul EMS sau Sky Pack) precum şi serviciile poştei private din România ( www.dhl.ro   www.cargus.ro  www.pegasus.ro ).
INTERVIUL
Dacă plicul dvs, care conţine DCS-ul, a ajuns cu bine la Ambasada Canadei de la Viena, în scurt timp veţi primi prin poşta o scrisoare de mulţumire pentru banii depuşi.

Apoi veţi mai primi o scrisoare în care veţi fi anunţat care este data, ora şi locul unde va avea loc interviul. Veţi fi rugaţi să trimiteţi prin fax la Viena o scrisoare de confirmare a interviului. Un exemplu al acestei scrisori îl puteţi vedea mai jos in pagina.


INTERVIUL

Perioada de la primirea DCS-urilor de către Ambasada Canadei de la Viena si până la data la care dvs veţi susţine interviul e de aproximativ 4-5 luni!  Depinde, nu intotdeauna termenele sunt respectate.

Convocarea la interviu înseamnă că Ambasada a studiat dosarul dvs şi că sunteţi un candidat eligibil din punct de vedere al criteriilor preliminare.

Interviul reprezintă primul contact personal cu autorităţile canadiene!

Interviul are drept scop verificarea cunoştinţelor de limbă franceză şi engleză, verificarea actelor originale şi a cunoştinţelor dvs despre provincia Quebec. De asemenea, este foarte posibil să fiţi întrebat şi despre motivaţia pe care o aveţi pentru a emigra în provincia Quebec.

La interviu se discută atât cu aplicantul principal cât şi cu cel secundar. Daca ofiţerul de interviu consideră că datele inscrise de dvs în DCS corespund realităţii, iar nivelul de cunoaştere a limbii franceze este satisfăcător, va elibera Certificatul de selecţie pentru Quebec (CSQ).

In cazul in care nivelul dvs de limbă franceză (înscris în DCS) NU corespunde realităţii...există şanse mari să fiţi trimis să faceţi un număr de ore de limbă franceză (la instituţii agreate de către autorităţile canadiene). Această amânare întârzie procesul de emigrare şi de aceea am insistat foarte mult pe o autoevaluare obiectivă în cazul nivelului de limbă franceză.
Pentru a avea idee despre cum decurge un interviu, puteţi accesa secţiunea special creată pe site-ul nostru:  Interviuri
« Last Edit: Tuesday 10 July 2012, 10:47:19 by admin »


Offline Emigrare QC

  • Sr. Member
  • ****
  • Location: Montréal
  • Posts: 3.233
PASUL 2: DEPUNERE DOSAR LA VIENA + INTERVIU---> C.S.Q.-ul
« Reply #1 on: Monday 11 October 2004, 14:41:03 »
DOCUMENTE SPECIALE:

1. In cazul persoanelor divortate care doresc sa emigreze impreuna cu unul sau mai multi copii este nevoie de o declaratie de la fostul sot/fosta sotie precum ca nu se opune emigrarii copiilor minori! Daca aceasta declaratie nu se poate obtine atunci este imposibil ca minorul/minorii sa emigreze. Aceasta declaratie este necesara si pe parcursul procesului de emigrare dar si in momentul in care parasiti tara impreuna cu unul sau mai multi copii minori. Va recomand sa aveti 2-3 exemplare din aceasta declaratie pentru ca va vor fi necesare la ambele dosare!
Un model de declaratie de neobiectie pentru emigrarea copiilor minori:2. In cazul persoanelor divortate care platesc pensie alimentara copiilor minori sau majori care urmeaza o forma de invatamant pana la 26 de ani e necesara o declaratie din care sa rezulte ca cel care emigreaza si-a achitat in avans obligatiile financiare. In curand voi posta un model dintr-o asemenea declaratie.